In cultura veritas: Održan posljednji partnerski sastanak

Na sastanku su iznijete ključne upute partnerima u vezi preostalih obveza na projektu

Završna konferencija projekta In cultura veritas

Glavni cilj projekta bio je doprinijeti atraktivnosti, posjećenosti i zaštiti kulturne baštine područja i povećanju gospodarske aktivnosti područja

In cultura veritas: Održan 9. partnerski sastanak

Projektni partneri sastanak su održali preko aplikacije Skype

In cultura veritas: „Okus vina – dodir baštine“

Održana studijska tura na Zelinskoj i Plešivičkoj vinskoj cesti

In cultura veritas: Održana završna tematska edukacija za dionike

Zajednička suradnja i interakcija hrvatskih i slovenskih dionika ključna je poruka provedenih edukacija

In cultura veritas: Provedena radionica na temu turističke promocije

S ciljem predstavljanja do sada postignutih rezultata i promocije nove prekogranične destinacije

In cultura veritas: Radionica "Turistička promocija"

Radionica se održava 14. veljače 2020. u Donjoj Zelini

6. partnerski sastanak održan na sajmu Ferien Messe Wien 2020

Projektni partneri su održali 6. partnerski sastanak od 16. do 18.01.2020. godine na promotivnom štandu projekta na međunarodnom turističkom sajmu Ferien Messe Wien 2020 u Beču.

Održan međunarodni sajam Ferienmesse Wien 2020.

UHPA sudjelovala na sajmu u sklopu projekta In cultura veritas

In cultura veritas: Provedena prva tematska edukacija

Održana je 27.11. u Vinskoj kleti u Šmarju pri Jelšah na temu "Kulturna baština u suživotu s vinom"