„Društveno poduzetništvo u turizmu – Inovativni volonturistički proizvod“

Projekt „Društveno poduzetništvo u turizmu – Inovativni volonturistički proizvod“ s provedbom je započeo 17. rujna 2020. Nositelj projekta je Ventula Travel d.o.o., a projektni partneri su Udruga „MI“ – Split, Visoka škola Aspira – Split i Udruga hrvatskih putničkih agencija.

Ukupna vrijednost projekta je 1.126.202,97 kn. Bespovratna sredstva osigurana  su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i državnog proračuna (15%). Trajanje projekta je 18 mjeseci.

Kroz projekt će se realizirati aktivnosti koje će osigurati transfer dobre prakse, razmjenu iskustava i promociju načela dobrog poslovanja. Dodatno, projekt razvija održiv turistički proizvod, potiče razvoj održive prakse i doprinosi poboljšanju suradnje između profitnog, javnog i neprofitnog sektora u izradi novih koncepata za odmor i putovanja te povećanju zapošljivosti mladih nezaposlenih visokoobrazovanih osoba u regiji bogatoj tradicionalnim načinom života, prirodnim ljepotama i očuvanim okolišem.

Provedbom projekta razvijat će se suradnja s ključnim dionicima iz područja društvenog poduzetništva, održivog turizma i volonturizma, kako bi se ciljane skupine i šira javnost intenzivno informirale o specifičnom načinu razvoja zajednice i poduzetništva u Hrvatskoj.

Kroz različite edukativne aktivnosti jačat će se kapaciteti ciljanih skupina – 10 zaposlenih i samozaposlenih osoba te 15 mladih nezaposlenih osoba – učenjem o ključnim principima održivog turizma, volonturizma i društvenog poduzetništva. Dodatno, kroz aktivnosti stručne prakse i zapošljavanje na prodaji volonturističkog proizvoda mlade nezaposlene osobe jačat će svoju poziciju na tržištu rada.

Promotivnim aktivnostima ciljana će skupina, kao i šira javnost, imati priliku redovito se informirati o principima društvenog poduzetništva i novostima iz područja volonturizma. Naposljetku, Ventula Travel DMC svoje će poslovanje prilagoditi principima društvenog poduzetništva.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Provedba projekta završena je 17. ožujka 2022. godine.