UHPA već dugi niz godina svoje projektne aktivnosti usmjerava prema društveno odgovornom poslovanju i održivom razvoju turizma s ciljem osvještavanja svojih članova i ostalih dionika turističke industrije kako upravljanje poslovanjem na društveno i ekološki prihvatljiv način ima poslovnog smisla te da potražnja korisnika za pružateljima usluga koji nude održive proizvode kontinuirano raste. Također, UHPA je od 2014. godine potpisnica UNWTO Globalnog etičkog kodeksa za turizam.

Počevši od prvog EU projekta EOS CODE: Principi održivog poslovanja u turizmu (2010.) pa do suradnje s vodećom međunarodnom inicijativom za osposobljavanje, upravljanje i certificiranje turističkih tvrtki koje su posvećene održivom razvoju turizma – Travelife, vjerovali smo kako će naši članovi, upravo zahvaljujući odluci da posluju u skladu s principima društveno odgovornog poslovanja, imati dobre predispozicije, odnosno alate uz pomoć kojih će ostvariti komparativnu prednost. Zahvaljujući međunarodno prepoznatljivom, te lokalno prilagođenom inovativnom sustavu obuke, u svakodnevnom poslovanju hrvatskim turističkim agencijama i turoperatorima osigurano je kontinuirano unapređenje njihovih vlastitih kapaciteta na području upravljanja društveno odgovornim i održivim poslovanjem, što doprinosi jačanju ugleda i imidža tvrtke, zadovoljstvu i lojalnosti klijenata i partnera, očuvanju kulturne i prirodne baštine, unapređenju života lokalne zajednice, privlačenju visokoobrazovanih i kvalificiranih zaposlenika, pozitivnim poslovnim rezultatima te u konačnici jačanje konkurentnosti na međunarodnom tržištu. 

U izborniku s lijeve strane možete pronaći projekte koje UHPA provodi ili je provodila s ciljem društveno odgovornog poslovanja i promicanja održivog razvoja turizma među svojim članicama.