Uspostava jedinstvene komunikacijske platforme u turističkom sektoru

Uspješno dovršena provedba projekta Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga

Turistički sektor educirao prvu generaciju ljudskih potencijala za javni i socijalni dijalog

Održan javni socijalni dijalog s predstavnicima javnog sektora i partnera

Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga

Sedma radionica održana je 28. i 29. siječnja 2020.

Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga

Šesta radionica održana 4. i 5. studenoga 2019.

Projektni partneri u suradnji s IZTZG-om provode anketu među članovima

Anketa za cilj ima unaprijediti industrijske odnose, kvalitetu destinacijskog menadžmenta te efikasnost socijalnog dijaloga u turističkom sektoru

U Briselu održan susret s krovnim udrugama u turizmu

Predstavnici partnera na projektu Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga održali su radionicu i okrugli stol sa svojim kolegama iz EU asocijacija

Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga: Održana četvrta radionica

Radionica je bila posvećena procesu donošenja zakona i upravljanju promjenama

Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga

Održana treća radionica na temu Značaj primarnih istraživanja

Nastavak radionica na projektu „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga“

Uvod u kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori u RH obilježili su drugu dvodnevnu radionicu

Prve radionice projekta „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga“

Održane su 11. i 12. veljače 2019. u Zagrebu