Udruga hrvatskih putničkih agencija jedan je od partnera projekta.

 

TRAJANJE: 15.4. 2016.-14.10.2017.

PARTNERI:

 • Nositelj koordinator: Udruga „MI“ - Split
 • HR Partner: Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai
 • HR Partner: Udruga hrvatskih putničkih agencija
 • Koordinator: Asocijacija za demokratski prosperitet- ZID
 • CG Partner: Općina Herceg Novi

VRIJEDNOST:  294.966,9 EURO/ 2.212.251,75 kuna

DONATOR:  EU program CBC IPA II 2012-2013 CRO MNE. Cross-Border Programme Croatia-Montenegro under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), Component II, allocations for 2012 and 2013 and remnants funds from the Montenegrin allocation 2011

OPĆI CILJ: Pridoprinijeti promociji hrvatskih i crnogorskih turističkih potencijala kao cjelovite turističke destinacije unaprjeđujući okruženje za uspostavljanje novih turističkih proizvoda zasnovanih na održivom razvoju programskog područja i unapređenju društvenih veza u prekograničnom području.

SPECIFIČNI CILJ: Jačanje suradnje između javnog, profitnog i neprofitnog sektora putem razvoja volonturizma kao inovativnog i prepoznatljivog turističkog proizvoda u zajedničkom turističkom prostoru hrvatsko-crnogorskog prekograničnog područja.

OČEKIVANI REZULTATI:

 1. Promocija prekograničnog područja kroz zajedničke aktivnosti fokusirane na volonturizam kao inovativni turistički proizvod zasnovan na održivom razvoju.
 2. Povećana i ojačana prekogranična i međusektorska suradnja između turističke udruge, organizacija civilnog društva te drugih ključnih turističkih dionika u razvoju volonturizma kroz prijenos i dijeljenje praktičnih znanja i iskustava/dobrih praksi te informacija koje doprinose poboljšanim susjedskim odnosima i stvaranju zajedničkog turističkog prostora (uključeno ukupno 25 osoba iz najmanje 10 organizacija/institucija).
 3. Ojačani kapaciteti organizatora volontiranja za razvoj i primjenu visokokvalitetnih aktivnosti iz područjâ održivog turizma i projekata volonturizma koji su zasnovani na principima socijalnog poduzetništva te obogaćuju turističku ponudu, promoviraju izvorne lokalne/regionalne vrijednosti i produljuju turističku sezonu (najmanje 30 osoba iz 15 organizacija/institucija, razvijena najmanje 2 volonturistička programa).
 4. Ojačani kapaciteti (do 30) malih i srednjih turističkih poduzeća za razvoj turističkih proizvoda koji zadovoljavaju potrebe i standarde tržišnih niša od posebnog interesa.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Aktivnosti su podijeljene na tri tematske cjeline:

 • TC1 aktivnosti obuhvaćaju promociju novog koncepta turističkog proizvoda u prekograničnoj regiji putem zajedničke komunikacijske strategije i promidžbenih aktivnosti. Promidžbena događanja će povećati podršku lokalnih pružatelja turističkih usluga razvijanju novog inovativnog turističkog proizvoda zasnovanog na prirodnim, društvenim i kulturnim bogatstvima.
 • TC2 aktivnosti će putem analize ponude i potražnje te umrežavanjem stručnjaka iz područja menadžmenta volontera i održivog turizma (koji će osmisliti zajednički kurikulum/konzultacijski paket i priručnik) utjecati na prekograničnu mobilizaciju.
 • TC3 aktivnosti će povećati kapacitete lokalnih dionika (javni, profitni i neprofitni sektor) u razvijanju i pružanju volonterskih usluga u prekograničnoj regiji. Razumijevanje navedene tematike će se povećati zahvaljujući: 1) modularnom treningu (iz područja menadžmenta volontera za neprofitne organizacije te iz područja razvoja turističkih proizvoda koji zadovoljavaju potrebe i standarde tržišnih niša od posebnog interesa za profitne organizacije), 2) regionalnim radionicama razmjene znanja namijenim ciljanim skupinama te 3) individualnom savjetovanju i podršci razvoju dvaju novih turističkih proizvoda za neprofitne ciljane skupine.

CILJANE SKUPINE:

 1. direktni korisnici: do 50 organizacija u turističkom sektoru; do 30 neprofitnih organizacija; do 10 lokalnih administrativnih jedinica; 15 medija; 40 turista; 2 međunarodna suradnika/stručnjaka
 2. krajnji korisnici: do (100) dionika iz turističkog sektora; (100) turista, (50) nevladinih i neprofitnih organizacija; (20) medija, (1000) lokalnih stanovnika; (50) volontera; šira javnost (5000).

 

Izdana brošura „Volonturizam – destinacija avanture, prirode i angažiranosti“

Sadrži osnovne informacije o volonturizmu i pilot volonturističkim akcijama provedenim u sklopu projekta „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja''

Održana radionica razmjene iskustava u Crnoj Gori

Radionica razmjene iskustava u projektu „Otvorite granice za pustolovine i nove mogućnosti putovanja“ održana je u Ulcinju od 17. do 19. rujna 2017.

Održan četvrti koordinacijski sastanak partnera u Crnoj Gori

Održan je 17. rujna 2017. u Ulcinju, a prisustvovali su predstavnici svih partnerskih organizacija

Prva hrvatska konferencija na temu volonturizma

Na konferenciji su predstavljene inovacije vezane uz ovakav oblik turizma, primjeri dobre prakse te primjeri i ideje nastale kroz projektne aktivnosti

Konferencija "Volonturizam – spoj volonterstva i turizma u razvoju zajedničkog prekograničnog turističkog prostora"

Na konferenciji u Dubrovniku 2. lipnja predstavit će se inovacije vezane uz volonturizam, kao i konkretni primjeri sudjelovanja volonturista u zajednici u prekograničnom prostoru Hrvatske i Crne Gore

Treći koordinacijski sastanak partnera u Crnoj Gori

Koordinatori za Hrvatsku i Crnu Goru predstavili su aktivnosti odrađene od prethodnog sastanka i najavili što ih čeka u narednom periodu

Održan drugi modularni trening "Volonturizam – inovacija u zajednici!"

Teme su bile motiviranje i razvijanje kreativnih sposobnosti i specifičnih znanja za razvoj turističkog proizvoda/doživljaja

Drugi modularni trening "Volonturizam - inovacija u zajednici!"

Trening će se održati od 11. do 13. travnja 2017. u Bečićima

Prvi modularni trening "Volonturizam – inovacija u zajednici"

Trening je održan u Dubrovniku za predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora

Sažetak istraživanja u prekograničnom području

U sklopu projektnih aktivnosti od lipnja do prosinca 2016. provedeno je ispitivanje s ciljem prikupljanja baze zainteresiranih neprofitnih organizacija za razvoj i promociju volonturističkih programa kao inovativnog i prepoznatljivog turističkog proizvoda u zajedničkom turističkom prostoru hrvatsko-crnogorskog prekograničnog područja.