Misija UHPA-e je doprinositi održivom razvoju turizma te unapređivati konkurentnost svojih članova kroz vrijednosti društveno odgovornog poslovanja, sustavno upravljanje kvalitetom i specijalizacijom članova po pojedinim područjima djelatnosti.

Vizija UHPA-e je zadržati status vodeće strukovne udruge u turizmu u Republici Hrvatskoj u svrhu poticanja kvalitetnog poslovanja, održivosti, konkurentnosti te obrane interesa turističkih agencija i turoperatora kao svojih članova.

Djelokrug i ciljevi rada

S ciljem zaštite interesa i prava turističkih agencija koje su članice UHPA-e, Udruga svoju djelatnost i ciljeve temelji na sljedećim aktivnostima:

  • Potiče i štiti gospodarski i profesionalni interes svojih članica;

  • Štiti pravnu sigurnost i kvalitetu ugovornih odnosa i usluga članica;

  • Brine se za obrazovanje djelatnika svojih članica organizacijom seminara, tečajeva, predavanja, studijskih putovanja i drugih oblika stručnog usavršavanja u zemlji i inozemstvu; 

  • Unapređuje gospodarsku i profesionalnu efikasnost članica izradom analiza i predlaganjem racionalizacije, unapređenja marketinga i prodaje, koordinacijom nastupa na sajmovima i sličnim aktivnostima; 

  • Radi na suzbijanju neprimjerenih metoda rada s ciljem zaštite ugleda struke; 

  • Zastupa interese članica kod inozemnih udruga putničkih agencija, gospodarskih subjekata iz turističkog sektora (hoteli, prijevozne tvrtke, itd.), državnih tijela nadležnih za turizam, gospodarske komore, turističkih zajednica i drugih udruga i institucija iz turističkih komplementarnih djelatnosti; 

  • Osigurava članicama udruživanje u međunarodne turističke organizacije i kontakte s relevantnim organizacijama u inozemstvu;

  • Informira članice o događanjima i najnovijim vijestima iz struke ili iz područja pravno - financijskih odnosa i zakona, a povremeno izdaje i publikacije; 

  • Surađuje s domaćim i inozemnim visokoškolskim institucijama i međunarodnim organizacijama iz područja turizma i gospodarstva radi osiguranja što kvalitetnije edukacije; 

  • Promovira turizam Hrvatske te pokreće inicijative za očuvanje i zaštitu postojećih turističkih, ekoloških i kulturnih dobara Republike Hrvatske.