Udruga hrvatskih putničkih agencija jedan je od partnera na projektu Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga.

TRAJANJE: 

18 mjeseci - listopad 2018.-ožujak 2020.

PRORAČUN: 

1.433.468,38 HRK

100% iznos bespovratnih sredstava

PARTNERI:

 1. Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH) - vodeći partner
 2. Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH)
 3. Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA)
 4. Hrvatski hostelski i ferijalni savez (HFHS)
 5. Kamping udruženje Hrvatske (KUH)
 6. Obiteljski i mali hoteli (OMH)

DONATOR: 

Europski socijalni fond - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

SAŽETAK PROJEKTA:

Projekt predstavlja ključna pitanja od zajedničkog interesa za predstavnike poslodavaca turističkog sektora. Kroz alate korištene za jačanje kapaciteta, uspostavu modela za efikasnije umrežavanje i rezultate provedenih analiza, projekt nudi prijedloge rješenja na postavljena pitanja odabrana iz sektorskih politika. Kroz grupiranje u interesnu skupinu težnja je na unificiranoj komunikaciji prema socijalnim partnerima, tijelima državne uprave i partnerskim institucijama unutar EU.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 1. Razrađeni kriteriji za dodjelu uvjerenja 'Specijalist za socijalni dijalog' 
 2. Uspostavljen model za efikasnije umrežavanje kroz otvaranje pitanja od zajedničkog interesa te nastojanjima da se na njih odgovori u skladu sa sadašnjim stanjem i željenim budućim razvojem
 3. Ojačana sektorska suradnja na nacionalnoj i međunarodnoj razini te pokrenut dijalog o pitanjima od zajedničkog interesa
 4. Tri stručne dubinske analize sektora obrađene i provedene kroz radionice i javne rasprave te izrađene studijske analize od strane Instituta za turizam
 5. Četiri analize provedbe radionica iz aspekta predavača s objedinjenim izvještajem

PREZENTACIJE:

Osoba za kontakt: Mihaela Turniški, mihaela.turniski@uhpa.hr

 

Uspostava jedinstvene komunikacijske platforme u turističkom sektoru

Uspješno dovršena provedba projekta Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga

Turistički sektor educirao prvu generaciju ljudskih potencijala za javni i socijalni dijalog

Održan javni socijalni dijalog s predstavnicima javnog sektora i partnera

Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga

Sedma radionica održana je 28. i 29. siječnja 2020.

Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga

Šesta radionica održana 4. i 5. studenoga 2019.

Projektni partneri u suradnji s IZTZG-om provode anketu među članovima

Anketa za cilj ima unaprijediti industrijske odnose, kvalitetu destinacijskog menadžmenta te efikasnost socijalnog dijaloga u turističkom sektoru

U Briselu održan susret s krovnim udrugama u turizmu

Predstavnici partnera na projektu Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga održali su radionicu i okrugli stol sa svojim kolegama iz EU asocijacija

Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga: Održana četvrta radionica

Radionica je bila posvećena procesu donošenja zakona i upravljanju promjenama

Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga

Održana treća radionica na temu Značaj primarnih istraživanja

Nastavak radionica na projektu „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga“

Uvod u kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori u RH obilježili su drugu dvodnevnu radionicu

Prve radionice projekta „Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga“

Održane su 11. i 12. veljače 2019. u Zagrebu