Loading...

Rudi Travel, Rudi - Express d.o.o.

Turistička agencija Rudi travel je privatna agencija osnovana 2014. Agencija nudi raznovrsne turističke usluge poput smještaja, izleta i višednevnih aranžmana, maturalnih putovanja, putovanja za umirovljenike, personaliziranih programa, krstarenja, skijanje, prijevoz i dr. Uz outgoing turističke programe, agencija aktivno radi na destinacijskom razvoju turizma. Uspjeh je izgrađen na tradiciji, kvaliteti, sigurnosti te zadovoljstvu i povjerenju klijenata. Agencija djeluje unutar poduzeća Rudi express d.o.o. koje posluje već više od 30 godina te se neprestanim ulaganjem u razvoj i vozni park razvilo u poduzeće koje može zadovoljiti visoke standarde kvalitete za sve namjene i vrste cestovnog prijevoza. Godine 2021. agencija je primila nagradu Grada Čakovca za iznimno djelovanje u području regionalnog razvoja.

Nema objavljenih novosti
    Nema objavljenih ideja

Kontakt

RUDI TRAVEL, RUDI - EXPRESS D.O.O.

Adresa:Ivana Gundulića 1, Mihovljan, 40000 Čakovec
Osnovana:1991. godine
Telefon:+385 40 347 075
E-mail:info@rudi-express.hr
Web:www.rudi-express.hr

Poslovnice