Članstvom u najznačajnijim nacionalnim strukovnim udrugama putničkih agencija, Udruga hrvatskih putničkih agencija intenzivno djeluje na jačanju inozemne suradnje.

UHPA je članica Europskog udruženja nacionalnih udruga putničkih agencija i organizatora putovanja:

   

Reciprocitetno članstvo UHPA ostvaruje sa sljedećim strukovnim udrugama:  

 

UHPA je potpisnica UNWTO Globalnog Etičkog Kodeksa za Turizam:

Etički kodeks dostupan je ovdje