Udruga hrvatskih putničkih agencija
Izidora Kršnjavoga 1/II, 10000 Zagreb        
Tel: 01 2304 992
 

IBAN: HR0223600001101427768

OIB: 94944289033

 

Direktorica:

Ivana Maltar        
 
 
Ured:
 
Mihaela Turniški         
v.d. direktorice
e-mail: [email protected]    
 
Ivana Rušin Gligorić      
Stručna suradnica za marketing
 
Anita Šujster           
Stručna suradnica za marketing
e-mail: [email protected]     
 
Ana Pavelić            
Stručna suradnica za projekte i potporu
e-mail: [email protected]     
 
Neda Lušić            
Stručna suradnica za marketing
e-mail: [email protected]                        
 
Cassandra Bubnjić         
Suradnica za komunikaciju