Međimurska županija: Javni poziv za potpore turističkim agencijama

Županija će sufinancirati svako ostvareno noćenje na području Međimurske županije s iznosom od 5 eura

Međimurska županija je raspisala Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora putem sufinanciranja rada turističkih agencija koje posluju na području Međimurske županije, odnosno čiji klijenti ostvaruju noćenja u Međimurju.

Cilj je potaknuti porast turističkog prometa i turističke potrošnje na području Međimurske županije, a potpora iznosi 5,00 EUR po ostvarenom turističkom noćenju.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, a čiji klijenti / turisti putem njihovih programa / paket-aranžmana ostvaruju turistička noćenja na području Međimurske županije.

Javni poziv otvoren je do kraja godine ili do iskorištenja predviđenih sredstava, a vrijedi i retroaktivno, za sve paket-aranžmane ostvarene od početka godine, dakle od 1. siječnja 2024. 

Više informacija pronađite ovdje.

Izvor i foto: Međimurska županija