eTurizam: Predstavljeni rezultati projekta

Projekt će iz temelja promijeniti procese u turizmu te pružiti dodatne mogućnosti pružateljima usluga i korisnicima

Ministarstva turizma i sporta RH na konferenciji za medije održanoj u srijedu, 25. siječnja 2023., predstavilo je završetak provedbe projektnih aktivnosti u okviru projekta Hrvatski digitalni turizam – eTurizam vrijednog 5.276.218,42 EUR.

Riječ je o e-uslugama koje će uz pomoć naprednih tehnologija unaprijediti turistički sektor i poboljšati komunikaciju između pružatelja usluga i javne uprave u turizmu, povećati učinkovitost kroz skraćivanje vremena potrebnog za obradu zahtjeva, smanjiti troškove pružanja javnih usluga i mogućnost pogrešaka u pružanju istih te u konačnici, imati središnju ulogu u promoviranju hrvatskog turizma.

U sklopu njega postojeće e-usluge sustava za prijavu i odjavu gostiju eVisitor i platforma croatia.hr, doživjele su uspješnu nadogradnju i daljnju digitalizaciju, a predstavljene su i tri nove javne e-usluge u turizmu:

  • TuRegistar središnji je registar za ugostiteljsku djelatnost i usluge u turizmu u formatu jedinstvenog elektroničkog sustava koji pruža javnu i transparentnu sliku građanima o turističkim objektima, zajednicama, sadržajima te osobama, tvrtkama i institucijama koje su povezane s turističkom djelatnosti. Podaci iz TuRegistra javno su dostupni građanima, u opsegu kojim se ne narušava privatnost pojedinca ili na drugi način otkrivaju poslovne i druge tajne, a sve u svrhu lakšeg donošenja poslovnih odluka, kao i tijelima državne uprave u svrhu pružanja javnih usluga građanima i poduzetnicima te donošenja i provođenja turističkih politika. Uspostavom TuRegistra riješen je i problem razjedinjenih podataka po različitim upisnicima, a podaci su ažurirani te je omogućena njihova razmjena s drugim tijelima.

  • TuStart usluga je koja objedinjuje sve postupke vezane uz registraciju obavljanja djelatnosti i pokretanja poslovanja u području turizma i ugostiteljstva tj. koja građanima i gospodarskim subjektima omogućuje podnošenje svih zahtjeva na jednom mjestu, na brži i lakši način. Uz to usluga TuStart omogućuje i ishođenje svih rješenja koja izdaju Ministarstvo turizma i sporta te nadležna upravna tijela u županijama i Gradu Zagrebu te je namijenjena poslovnim subjektima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i pružaju usluge u turizmu (ugostitelji, iznajmljivači, pružatelji ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, turističke agencije, turistički vodiči, pružatelji usluga na plovnim objektima nautičkog turizma, u marinama i drugim objektima za pružanje usluge veza i smještaja plovnih objekata).

  • TuRiznica još je jedna usluga koja na jednom mjestu objedinjuje sve dostupne potpore i poticaje iz područja turizma. Građanima omogućuje i da putem web platforme na jednom mjestu dobiju informacije o svim dostupnim potporama i poticajima u turizmu koje dodjeljuju Ministarstvo turizma i sporta, Hrvatska turistička zajednica i drugi. TuRiznica korisnicima omogućuje i popunjavanje prijava, autentifikaciju, uvid u status obrade zahtjeva te dostavu ugovora putem interneta, a namijenjena je gospodarskim subjektima, jedinicama područne (regionalne) samouprave (županije), jedinicama lokalne samouprave (gradovi i općine), srednjim strukovnim i umjetničkim školama, strukovnim udrugama u turizmu i/ili ugostiteljstvu, obrtničkim komorama, turističkim zajednicama i građanima.

Razvijene elektroničke usluge i aplikativna rješenja će uz već ostvarene prednosti za građane i poduzetnike biti izvrsna podloga za daljnji razvoj elektroničkih usluga u turizmu, ali i za korištenje ažurnih podataka za donošenje odluka, kako odluka turista za planiranje putovanja, tako turističkih poduzeća i tvrtki za upravljanje destinacijama, ali i odluka javnog sektora prilikom kreiranja i provođenja javnih politika, upravljanja turističkim tokovima i slično.
 
Dodajmo i to kako Ministarstvo turizma i sporta nastavlja s provedbom digitalne transformacije turizma kroz projekte od čega posebno ističu reformske procese predviđene Nacionalnim planom oporavka i otpornosti u okviru kojeg je planirana daljnja digitalizacija turizma s ciljem poticanja održivog razvoja, upravljanja destinacijama i turističkim tokovima u destinacijama gdje je izražena pojava sezonalnosti i prekomjernog turizma, ali i daljnje administrativno rasterećenje poduzetnika. Kao kruna provedbe svih aktivnosti digitalizacije bit će i razvijen business intelligence sustav koji će akterima u turizmu omogućiti korištenje podataka proizašlih iz svih gore navedenih rješenja za donošenje poslovnih odluka temeljenih na ažurnim podacima. Ove se aktivnosti planiraju provoditi do kraja 3. tromjesečja 2025. godine.

Više pročitajte ovdje.

Izvor i foto: MINTS