IATA: Ostvaren napredak u smanjenju pogrešnog rukovanja prtljagom

44% zračnih prijevoznika u potpunosti je implementiralo Rezoluciju 753

Međunarodno udruženje zračnog prometa (IATA) je 9. svibnja 2024. objavilo globalno izvješće o napretku u implementaciji praćenja prtljage (Rezolucija 753).

Istraživanje 155 zračnih prijevoznika i 94 zračne luke pokazalo je sljedeće:

  • 44% zračnih prijevoznika u potpunosti je implementiralo Rezoluciju 753, a daljnjih 41% je u tijeku.

  • Regionalne varijacije u stopama potpunog prihvaćanja zračnih prijevoznika variraju od 88% u Kini i Sjevernoj Aziji, do 60% u Americi, 40% u Europi i Aziji i Pacifiku te 27% u Africi.

  • 75% ispitanih zračnih luka ima mogućnost praćenja prtljage Rezolucije 753.

  • Pripremljenost zračnih luka za Rezoluciju 753 razlikuje se ovisno o veličini*: sposobno je 75% mega zračnih luka, 85% glavnih zračnih luka, 82% velikih zračnih luka i 61% srednjih zračnih luka.

  • Optičko skeniranje crtičnog koda dominantna je tehnologija praćenja koju primjenjuje većina ispitanih zračnih luka (73%). Praćenje pomoću RFID-a, koji je učinkovitiji, implementirano je u 27% ispitanih zračnih luka. Značajno je da je RFID tehnologija zabilježila veće stope usvajanja u mega zračnim lukama, pri čemu 54% već implementira ovaj napredni sustav praćenja.

"Između 2007. i 2022. pogrešno rukovanje prtljagom smanjeno je za gotovo 60%. To su dobre vijesti. Ali putnici očekuju bolje  i industrija je odlučna napraviti daljnja poboljšanja. Praćenje prtljage pri prihvaćanju, utovaru, prijenosu i isporuci industriji će dati podatke u svrhu poboljšanja. Praćenje smanjuje sveukupno pogrešno rukovanje i pomaže zrakoplovnim tvrtkama da još brže spoje pogrešno rukovane prtljage s njihovim vlasnicima. S obzirom na to da 44% zrakoplovnih tvrtki već u potpunosti provodi praćenje Rezolucije 753, a daljnjih 41% je u tijeku, putnici mogu imati još više povjerenja da će njihova prtljaga biti na vrtuljku pri dolasku”, rekla je Monika Mejstrikova, direktorica zemaljskih operacija IATA-e.

Godine 2022. globalna stopa pogrešno rukovanih torbi bila je 7,6 na 1000 putnika, prema SITA-i. Većina ih je vraćena unutar 48 sati.

Ubrzavanje modernog slanja poruka o prtljazi

Rezolucija 753 zahtijeva od zrakoplovnih kompanija da razmjenjuju poruke o praćenju prtljage s interline partnerima i njihovim agentima. Trenutna infrastruktura za razmjenu poruka o prtljazi ovisi o naslijeđenim tehnologijama koje koriste skupe poruke tipa B. Ova visoka cijena nepovoljno utječe na provedbu Rezolucije 753 i pridonosi problemima s kvalitetom poruka, što dovodi do povećanja pogrešnog rukovanja prtljagom.

IATA predvodi prijelaz industrije s tipa B na moderno slanje poruka o prtljazi temeljeno na XML standardima. Prvi pilot koji će testirati modernu razmjenu poruka o prtljazi između zračne luke i zračnih prijevoznika planira se lansirati 2024. godine.

„Usvajanje modernog slanja poruka jednako je implementaciji novog standarda, razumljivog jezika za korištenje od strane zračnih kompanija, zračnih luka i osoblja za zemaljske usluge kako bi mogli učinkovito komunicirati o prtljazi putnika. Osim što pomaže u smanjenju broja pogrešno rukovanih torbi, implementacija također postavlja temelje za stalne inovacije u sustavima upravljanja prtljagom,” rekla je Mejstrikova.

Pozadina

IATA Rezolucija 753 usvojena je u lipnju 2018. IATA je 2024. pokrenula kampanju za pomoć zrakoplovnim prijevoznicima u provedbi. Kampanja je usmjerena na prikupljanje podataka o statusu provedbe od strane zračnih prijevoznika i pružanje podrške zračnim prijevoznicima članicama da razviju i implementiraju svoje planove provedbe. Ova inicijativa naglašava IATA-inu predanost poboljšanju operativne učinkovitosti i standarda u cijeloj industriji.

*Klasifikacija veličine zračne luke:

Srednje: 5-15 milijuna

Veliki: 15–25 milijuna

Glavni: 25–40 milijuna

Mega: >40 milijuna

Izvor i foto: IATA